Građanski odbor

Zadaće Građanskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Na 1. sjednici održanoj dana 31.siječnja 2013. godine, članice i članovi Građanskog odbora za provedbu projekta Demokratski rasadnik Duge Rese, donijeli su slijedeći dokument:

Zadaće Građanskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Više...