Predstavljena knjiga "Tragovima predaka - Povijest loze Perušić"

U petak, 19.09.2014. godine u Demokratskom rasadniku predstavljena je knjiga "Tragovima predaka - Povijest loze Perušić" autora Lajče Perušića. 
O Perušićima u dugoreškom kraju govorio je Marinko Perušić, o Perušićima u Sloveniji Janez Perušić, o knjizi autor Lajčo Perušić.
Bila je to prigoda čuti priču o Perušićima, njihovim potomcima, o političkim i kulturnim kretanjima njihova doba u Hrvatskoj. Bilo je riječi također i o mjestima i krajevima u kojima su Perušići živjeli, čime su se bavili i o osobama njihovim suvremenicima.

Knjiga dokumentirano obrađuje Perušićevu lozu od 15. stoljeća do danas.