U Demokratskom rasadniku 24. siječnja u 11 h predavanje "GIS Cloud rješenja"